Soutěž o knihu Encyklopedie drahých kamenů

Encyklopedie drahých kamenů z pera významného českého gemologa Karla Maříka přináší odborným i laickým čtenářům přehled 240 druhů drahých kamenů, rozdělených do 5 kategorií dle frekvence používání a vzácnosti. U každého je uvedena tvrdost, chemické složení, index lomu, specifická váha, dvojlom, disperze, pleochroizmus a magnetická susceptibilita, přičemž všechny číselné údaje byly pro tuto publikaci důkladně revidovány. Vyjma toho autor u každého kamene zmiňuje lokalitu výskytu, obchodní názvy, odrůdy, zvláštní znaky, velikost, unikáty, kameny podobné nebo imitace, jejich použití, úpravy a péči o ně.

Soutěž o knihu Encyklopedie drahých kamenů

Soutěž o knihu Encyklopedie drahých kamenů
ilustrační foto: chrudimka.cz

Soutěž o knihu Encyklopedie drahých kamenů

Chcete-li vyhrát knihu ENCYKLOPEDIE DRAHÝCH KAMENŮ, odpovězte nám e-mailem na soutěžní úkol a staňte se fanoušky portálu Chrudimka.cz na Facebooku.

Soutěž končí: 30.09.2019

SOUTĚŽIT